Пользовательское соглашение

1. Користувач розуміє та погоджується, що виключно його діями вважаються всі дії, вчинені за допомогою зареєстрованого ним номеру телефону та/або з використанням його логіну та/або паролю. Він зобов’язаний нікому ні за яких обставин не розголошувати інформацію про пароль, логін, забезпечити/гарантувати неможливість для будь-яких осіб, включаючи членів сім’ї та близьких родичів, здійснити доступ та/або використати його зареєстрований номер телефону, пароль, логін. У випадку, якщо вказана інформація була розголошена та/або доступ був отриманий, Користувач зобов’язаний негайно повідомити про такий факт Товариство. Користувач зобов’язаний використовувати логін та пароль виключно в одному випадку - для входу до свого особистого кабінету через мобільний додаток, встановлений на його телефоні.

У випадку невиконання Користувачем будь-якого з перелічених обов’язків Товариство звільняється від обов’язку відшкодовувати будь-які витрати, збитки Користувача, а Користувач зобов’язаний відшкодувати витрати, збитки Товариства, завдані зазначеним невиконанням.

2. При користуванні програмою використовуються зашифровані канали зв'язку на базі HTTPS протоколів.

3. Товариство повідомляє, що мобільний додаток в цілому та всі його складові, включаючи інтерфейси сторінок, систему побудови, способи обробки даних, зображення, ілюстрації, фотознімки, малюнки, схеми, кольорові рішення, тексти, аудіотвори, візуальні твори, аудіовізуальні Твори є об’єктами права інтелектуальної власності, всі права на які належать Товариству. Користувачу забороняється копіювати будь-яким способом, використовувати будь-яким чином як мобільний додаток в цілому, так і будь-які його складові частини. У випадку порушення вказаної заборони Користувач зобов’язаний відшкодувати Товариству всі завдані збитки у повному обсязі, прямо або опосередковано завдані вказаним порушенням.

4. Користувач погоджується, що з метою вчинення дій для укладення електронного кредитного договору він надає Товариству доступ до

-контактів в телефоні

-інформації про місцезнаходження, геолокації Користувача

- камер телефону

5. Користувач вчиненням будь-якої дії на укладення електронного кредитного договору (включаючи, але не обмежуючись, реєстрацією в особистому кабінеті) цим надає свою однозначну, безумовну і безвідкличну згоду на обробку будь-яких його персональних даних, включаючи, але не обмежуючись, на доступ, збирання, реєстрацію, накопичення, зберігання, адаптування, зміну, поновлення, використання і поширення (розповсюдження, реалізація, передача), знеособлення, знищення, у тому числі з використанням інформаційних (автоматизованих) систем без обмежень з будь-якою метою, прямо або опосередковано пов'язаною з укладенням електронного кредитного договору.

6. Персональні дані Користувача включають, зокрема, але не обмежуючись: прізвище, ім’я, по-батькові, дату народження, ідентифікаційний код, дані паспорту, номери телефону, інформацію про місцезнаходження, геолокацію Користувача, адреси електронної пошти, дані телефонної книги, знімки.

7. Володільцем переданих персональних даних є ТОВ «Споживчий центр».