Розкриття інформації


перелік послуг, що надаються фінансовою установою, порядок та умови їх надання(п.1 ч.1 ст.12 Закону)
перелік фінансових послуг, що надаються фінансовою установою
(п.2 ч.4 ст.12 Закону)
надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту

порядок і умови надання послуг вказані в Правилах надання Товариством з обмеженою відповідальністю "Споживчий центр" фінансових кредитів за рахунок власних коштів, розміщених за посиланням
вартість, ціна/тарифи, розмір плати (проценти) щодо фінансових послуг залежно від виду фінансової послуги;
(п.2 ч.1 ст.12-1 Закону)
вартість, ціна/тарифи, розмір плати (проценти) змінюються залежно від суми та строку кредиту, а також залежно від того, чи скористається споживач акційною пропозицією

рухаючи "бігунки" за посиланням, споживач отримує інформацію про вартість, ціну/тарифи, розмір плати (проценти) залежно від суми кредиту, строку кредитування, використання акційної пропозиції

Наявні щоденні процентні ставки: 0,01% ("Акційна"), 2% ("Економ"), 2,5% ("Стандарт"), 1% (кредит погашається частинами).
механізми захисту прав споживачів фінансових послуг:
можливість та порядок позасудового розгляду скарг споживачів фінансових послуг;
наявність гарантійних фондів чи компенсаційних схем, що застосовуються відповідно до законодавства.
(п.3 ч.1 ст.12 та п.4 ч.2 ст.12 Закону)
контактна інформація органу, який здійснює державне регулювання щодо діяльності особи, яка надає фінансові послуги
(підп.д п.1 ч.2 ст.12 Закону)
Кожен споживач фінансових послуг ТОВ "Споживчий центр" має право звернутися до ТОВ "Споживчий центр" як надавача фінансових послуг, а ТОВ "Споживчий центр" зобов'язане розглянути звернення у належний строк.
Загальний порядок вирішення спорів передбачає, що усі суперечки щодо наданих ТОВ "Споживчий центр" фінансових послуг мають вирішуватися користувачами шляхом переговорів.
Механізм захисту прав споживачів включає можливість та порядок позасудового розгляду скарг споживачів фінансових послуг. ТОВ "Споживчий центр" здійснює розгляд звернень споживачів у відповідності до Закону України «Про звернення громадян».
Адреса, за якою приймаються скарги споживачів фінансових послуг у письмовому вигляді – Код території за КОАТУУ 8039100000, 01032, м. Київ, Шевченківський район, вул. Саксаганського, 133 А.
У випадку неможливості врегулювання спірних питань, споживач фінансових послуг може звернутися до Національного банку України, наділеного функцією по здійсненню захисту прав споживачів фінансових послуг за нижченаведеною та контактною інформацією на сторінці офіційного Інтернет-представництва Національного банку України: https://bank.gov.ua/) або до судових органів у порядку, визначеному законодавством України.
Наявність гарантійних фондів чи компенсаційних схем, що застосовуються відповідно до законодавства  - відсутні.
контактна інформація органу, який здійснює державне регулювання щодо діяльності особи, яка надає фінансові послуги:
Національний банк України
вул. Інститутська, 9, м. Київ-8, 01601
Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів
Адреса: 01001, м.Київ, вул. Б. Грінченка, 1
Телефон для довідок: (044) 279 12 70 – приймальня; (044) 278 84 60, (044) 278 41 70 – канцелярія
Факс: (044)279 48 83
E-mail: info@dpss.gov.ua
відомості про фінансові показники діяльності фінансової установи та її економічний стан, які підлягають обов'язковому оприлюдненню
(п.1 ч.1 ст.12 Закону)
фінансова та консолідована фінансова звітність, яка складається та подається відповідно до законодавства;
(п.1 ч.1 ст.12-1 Закону)
- звітні дані (інші, ніж фінансова та консолідована фінансова звітність), що складаються та подаються відповідно до вимог законів з питань регулювання ринків фінансових послуг та прийнятих згідно з такими законами нормативно-правових актів органів, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг;
(п.3 ч.1 ст.12-1 Закону)
річну фінансову та консолідовану фінансову звітність
(п.7 ч.4 ст.12-1 Закону)
Відомості, звітність, звітні дані знаходяться за посиланням 2017(аудит), 2018 (аудит), 2019 (аудит)
перелік керівників фінансової установи та її відокремлених підрозділів
(п.2 ч.1 ст.12 Закону)
відомості про склад наглядової ради та виконавчого органу фінансової установи
(п.4 ч.4 ст.12-1 Закону) відомості про відокремлені підрозділи фінансової установи;
(п.5 ч.4 ст.12 Закону)
Виконавчий орган фінансової установи – директор Холод Олександр Володимирович
Відомості про відокремлені підрозділи фінансової установи та її керівників знаходяться за посиланням

Наглядова рада відсутня
кількість акцій фінансової установи та розмір часток, які знаходяться у власності членів її виконавчого органу, а також перелік осіб, частки яких у статутному капіталі фінансової установи або належна їм кількість акцій фінансової установи перевищують 5 відсотків
(п.3 ч.1 ст.12 Закону)
відомості про власників істотної участі (у тому числі осіб, які здійснюють контроль за фінансовою установою)
(ч.4 ст.12 Закону)
Відомості про учасників (засновників, акціонерів) фінансової установи, які володіють часткою (паєм, пакетом акцій), що становить не менш як 10 відсотків статутного капіталу фінансової установи
- Айсаутов Амір Минжасарович
- Павлов Руслан Олександрович
Відомості про осіб, частка якої у статутному капіталі фінансової установи перевищує п'ять відсотків:
- Айсаутов Амір Минжасарович
- Павлов Руслан Олександрович
- Кісельова Наталя Сергіївна
найменування (для фізичної особи - підприємця: прізвище, ім'я та (за наявності) по батькові),
місцезнаходження, контактний телефон і адреса електронної пошти особи, яка надає фінансові послуги, адреса, за якою приймаються скарги споживачів фінансових послуг
(підп.а п.1 ч.2 ст.12 Закону)
повне найменування, ідентифікаційний код та місцезнаходження фінансової установи
(ч.4 ст.12-1 Закону про фінпослуги)
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СПОЖИВЧИЙ ЦЕНТР"
Код території за КОАТУУ 8039100000, 01032, м. Київ, Шевченківський район, вул. Саксаганського, 133 А
(044) 4981020
info@sgroshi.com.ua
ідентифікаційний код 37356833
відомості про державну реєстрацію особи, яка надає фінансові послуги
(підп.в п.1 ч.2 ст.12 Закону)
Зареєстроване 11.11.2010р. Шевченківською районною в місті Києві державною адміністрацією
Дата запису: 11.11.2010 Номер запису: 10741020000038148
Ідентифікаційний код 37356833
інформація щодо включення фінансової установи до відповідного державного реєстру фінансових установ або Державного реєстру банків
(підп.г п.1 ч.2 ст.12 Закону)
ТОВ "Споживчий центр" включене до державного реєстру фінансових установ, що підтверджується свідоцтвом про реєстрацію фінансової установи серїї ІК №78, виданим 28.04.2011р. Держфінпослуг
інформація щодо наявності в особи, яка надає фінансові послуги, права на надання відповідної фінансової послуги
(підп.ґ п.1 ч.2 ст.12 Закону)
відомості про ліцензії та дозволи, видані фінансовій установі;
(п.6 ч.4 ст.12 Закону)
право на надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту, підтверджується безстроковою ліцензією на надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту, виданою 28.02.2017р. згідно розпорядження Нацкомфінпослуг від 28.02.2017р. №438
загальна сума зборів, платежів та інших витрат, які повинен сплатити клієнт, включно з податками, або якщо конкретний розмір не може бути визначений - порядок визначення таких витрат
(п.2 ч.2 ст.12 Закону)
порядок визначення витрат встановлений Методикою розрахунку загальної вартості кредиту для споживача, реальної річної процентної ставки за договором про споживчий кредит, затвердженою розпорядженням Нацкомфінпослуг від 20.07.2017р. N 3238
Клієнт не повинен сплачувати податки в зв’язку з укладенням кредитного договору.
В паспорті кредиту вказується цифрові значення витрат залежно від обраних споживачем конкретних умов.
наявність у клієнта права на відмову від договору про надання фінансових послуг
(підп.а п.3 ч.2 ст.12 Закону)
Відповідно до ст.15 Закону України "Про споживче кредитування" споживач має право на відмову від договору про споживчий кредит
строк, протягом якого клієнтом може бути використано право на відмову від договору, а також інші умови використання права на відмову від договору
(підп.б п.3 ч.2 ст.12 Закону)
1. Споживач має право протягом 14 календарних днів з дня укладення договору про споживчий кредит відмовитися від договору про споживчий кредит без пояснення причин, у тому числі в разі отримання ним грошових коштів.
2. Про намір відмовитися від договору про споживчий кредит споживач повідомляє кредитодавця у письмовій формі (у паперовому вигляді або у вигляді електронного документа, створеного згідно з вимогами, визначеними Законом України "Про електронні документи та електронний документообіг") до закінчення строку, встановленого частиною першою цієї статті.
Якщо споживач подає повідомлення не особисто, воно має бути засвідчене нотаріально або подане і підписане представником за наявності довіреності на вчинення таких дій.
3. Протягом семи календарних днів з дати подання письмового повідомлення про відмову від договору про споживчий кредит споживач зобов'язаний повернути кредитодавцю грошові кошти, одержані згідно з цим договором, та сплатити проценти за період з дня одержання коштів до дня їх повернення за ставкою, встановленою договором про споживчий кредит.
4. Споживач не зобов'язаний сплачувати будь-які інші платежі у зв'язку з відмовою від договору про споживчий кредит.
5. Відмова від договору про споживчий кредит є підставою для припинення договорів щодо додаткових чи супутніх послуг, що були визначені як обов'язкові для отримання кредиту, укладених споживачем. Кредитодавець або третя сторона зобов'язані повернути споживачу кошти, сплачені ним за такі додаткові чи супутні послуги, не пізніш як протягом 14 календарних днів з дня подання письмового

повідомлення про відмову від договору про споживчий кредит, якщо такі послуги не були фактично надані до дня відмови споживача від договору про споживчий кредит у порядку, визначеному законодавством.
6. Право на відмову від договору про споживчий кредит не застосовується щодо:
1) договорів про споживчий кредит, виконання зобов'язань за якими забезпечено шляхом укладення нотаріально посвідчених договорів (правочинів);
2) споживчих кредитів, наданих на придбання робіт (послуг), виконання яких відбулося до закінчення строку відмови від договору про споживчий кредит, встановленого частиною першою цієї статті.

мінімальний строк дії договору (якщо застосовується)
(підп.в п.3 ч.2 ст.12 Закону)
3 дні
наявність у клієнта права розірвати чи припинити договір, права дострокового виконання договору, а також наслідки таких дій
(підп.г п.3 ч.2 ст.12 Закону)
Позичальник має право достроково розірвати договір, повністю повернувши одержаний Кредит, Проценти та інші платежі, передбачені Договором.
Клієнт має право достроково повернути кредит без будь-якої додаткової плати, пов'язаної з достроковим поверненням. Клієнт у разі дострокового повернення кредиту сплачує кредитодавцю проценти за користування кредитом, за період фактичного користування кредитом
порядок внесення змін та доповнень до договору
(підп.ґ п.3 ч.2 ст.12 Закону)
всі додатки, зміни та доповнення до договору мають бути вчинені в письмовій формі та підписані належним чином сторонами з обов’язковим посиланням на договір
неможливість збільшення фіксованої процентної ставки за договором без письмової згоди споживача фінансової послуги
(підп.д п.3 ч.2 ст.12 Закону)
неможливо збільшити фіксовану процентну ставку за договором без письмової згоди споживача фінансової послуги
відомості про порушення провадження у справі про банкрутство, застосування процедури санації фінансової установи
(п.8 ч.4 ст.12-1 Закону)
не порушувалось провадження у справі про банкрутство

процедура санації фінансової установи не застосовувалась
рішення про ліквідацію фінансової установи
(п.9 ч.4 ст.12-1 Закону)
рішення про ліквідацію фінансової установи не приймалось